Metropolis 1 Metropolis 2 Metropolis 3

Om SFMK adm-portal

Dette er et internt, administrativt nettsted for Sjøforsvarets musikkorps.

Den offisielle nettsiden for Sjøforsvarets musikkorps finnes på
http://forsvaret.no/sfmk.


Dersom du ønsker å leie vår prøvesal på Koengen, kan du se etter ledige tidspunkt i kalenderen ved å trykke på "Prøvesal" i menybåndet øverst på denne siden.