Om SFMK Adm-portal

Dette er et administrativt nettsted for Sjøforsvarets musikkorps.

For å se ledige tidspunkt for prøvesalen, klikk på "Prøvesal" øverst til venstre.

Hvis du leter etter Sjøforsvarets musikkorps' offisielle nettside, gå til http://forsvaret.no/sfmk